keskiviikko 10. elokuuta 2016

Magneettimedia & juutalaiset

Mainitsin vasemmistolle suunnatussa Twitter-viestissä sivumennen Magneettimedian antisemitistisine kirjoituksineen, ja Magneetissa siitä nykäistiin herne nenään. Ilmeisesti sivusto, jolla hakusana "juutalaiset" tuottaa 58 sivua tuloksia on vastahakoinen tunnustamaan, että heillä olisi ehkä jotain juutalaisia vastaan. Eräs lehden lukija pyysi minua osoittamaan jotain Magneetin juttuja vääräksi. Viittasin Magneetin "tiedejuttuihin", kuten kemikaalivana-artikkeleihin.

Lukija hyväksyi sen, niin vaikutti Magneettikin, mutta vaati sitten todisteita siitä, että nimenomaan Magneetin juutalaisjutuissa on väärää tietoa. Lupasin tarttua asiaan, mutta homma jäi kesken siksi, että ei yksinkertaisesti ollut aikaa, ja luonnollisesti tällainen harrasteluprojekti ei ole ihan tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tällainen on hidasta hommaa, koska Magneetin lähdeviitteet ovat mitä ovat, joten on työn takana edes selvittää, mihin he väitteensä perustavat. Herkkänahkaiset magneettilaiset reagoivat asiaan herjausartikkelilla.

No, tässäpä niitä virheitä nimenomaan Magneetin juutalaisjutuista.

Laitan alkuun kuvankaappauksen, johon minusta tiivistyy Magneetin vakavin ongelma, eli kykenemättömyys erottaa falsifioimatonta väitettä totuudesta. He ilmeisesti luulevat, että totuus on mikä tahansa väite, jota ei voida osoittaa vääräksi. Falsifioimattomien väitteiden ongelman voisi tiivistää näin: "Maailmaa todellisuudessa hallitsevat näkymättömät, tieteellisillä mittauslaitteilla havaitsemattomat menninkäiset. Ai et pysty todistamaan sitä vääräksi? No sitten sen täytyy olla totta ja sinä olet väärässä sitä kyseenalaistaessasi."

Todistetaakka on aina väitteen esittäjällä, ja todisteitta esitetyn väitteen voi todisteetta jättää huomiotta. Falsifioimattomat väitteet ovat olennainen osa uskomuspohjaisia maailmankatsomuksia, tieteessä toimitaan eksakteilla, falsifioitavissa olevilla väitteillä. Myöhemmissä kuvankaappauksissa tartun lehdestä hakusanoja "juutalainen" ja "siionisti" sisältävien juttujen falsifioitavissa olevia väitteitä.
Toinen Magneetin ongelma on sokea kopiointi. He suomentavat artikkeleita arveluttavista lähteistä tarkistamatta niiden todenmukaisuutta. Sitten päädytään niihin artikkeleihin, joissa väitetään ruokasoodan vaikuttavan kehon pH-arvoon luuytimiin saakka tai helposti valheelliseksi osoitettaviin rokoteartikkeleihin. Kirjoittaja on vastuussa omista artikkeleistaan, mutta Magneetti on vastuussa siitä, mitä he lehteensä valitsevat.

Ylläoleva on osa artikkelia, jossa Einsteinin suhteellisuusteorian keksimistä väitetään juutalaisten huijaukseksi. De Pretto ei julkaissut suhteellisuusteorian kaavaa (massa-energiaekvivalenssin kaavaa) E=mc², ja hänen työssään massan ja energian yhteyden selitys oli puutteellinen. Einstein oli ensimmäinen kaavan ja sen todelliset syyt päätellyt. Hän viittasi tutkimuksissaan mm. Poincairen työhön ja ratkaisi nk. Poincairen paradoksin, joka aiheutui siitä, että Poincaire ei huomannut kaavaa E=mc². Poincaire ei siis ratkaissut ongelmaa: hän ymmärsi asioiden suhteet, mutta ei osannut viedä päätelmää loppuun saakka. Einstein liimasi osat yhteen kaavalla ja sillä tiedolla, että elektromagneettinen säteily ei yksin ole massan energian takana. De Prettoa ei pidetä edes mitenkään vakavastiotettavana kisaajana suhteellisuusteorian keksijyydestä, vaan keskustelu käydään nimenomaan Poincairen ja Einsteinin töiden välillä.
Jo pelkkä Siionin viisaiden pöytäkirjojen vertailu todellisuuteen on kannanotto uskosta ainakin jonkinlaiseen aitouteen. Jos ei uskoisi niiden aitouteen, todellisuuden tutkiminen niiden kautta olisi kuin esihistoriallisen ihmisen havainnoimista Piltdownin ihmisen krikettimailan avulla "ottamatta kantaa siihen, onko kyseessä esihistoriallinen löytö vai krikettimaila". Magneetti on aiemminkin käsitellyt näitä tökeröjä väärennöksiä, mutta ilmeisesti aiempi tuomio tekee heistä sen verran varovaisia, että eivät uskalla sanoa suoraan pitävänsä niitä aitoina. Magneetin valikoivasti ihailema Solzhenitsynkin tekstejä analysoidessaan totesi niiden antisemitistisen sävyn olevan ilmeisen tarkoituksellinen, ei millään muotoa kirjoitustapa, jota siionistit itse käyttäisivät.


Rikostaustasta esitettyjä väitteitä ei löydy kuin yhdestä, heikosti tunnetusta artikkelista, johon Magneetti viittaa. Se artikkeli taas ei tarjoa mitään lähdeviitteitä, jotka johtaisivat julkaisun itsensä ulkopuolelle. Kaikesta päätellen väitteet rikostaustasta ovat propagandaa. 


Tässä puhutaan Israel-kriittististä näyttelijöistä, ja Magneetti ottaa sarkastisen kommentin tosissaan. Lausunnolla selvästi tarkoitetaan, että mikäli elokuvabisnes olisi niin juutalaisten hallussa, ei Cruzille tai Bardemille tarjottaisi töitä. Kuitenkin molemmat ovat edelleen suuria tähtiä, ja varsinkin Bardemin ura on ollut kovassa nousussa. 


Krema I jälleenrakennettiin alkuperäisten perustusten päälle ehjänä säilyneet rakenteet uuteen rakennukseen sisällyttäen. Krema I oli alun perin suunniteltu ruumishuoneeksi, jonka vieressä oli krematorio ja pesuhuone. Pesuhuone ei sisältynyt alkuperäiseen kaasukammioon, mutta jälleenrakennetussa tilassa pesuhuoneen ja kaasukammion välinen seinä on jätetty pois. 

Krema I sisälsi täysin pätevän oven: metallivahvisteisen puuoven, jota kiersivät kumitiivisteet. Krema I:ä ei käytetty juutalaisten joukkotuhontaan vaan se oli pikaisesti kyhätty kaasukammio venäläisten vankien yms. teloittamista varten, eräänlainen testiversio. Juutalaiset tapettiin Auschwitz-Birkenaun myöhemmin käyttöönotetuissa kammioissa, ja Krema I lopetettiin tarpeettomana tehokkaampien tilojen valmistuttua.
Leuchter on huijari, joka esiintyi väärillä pätevyyksillä ja joutui lopulta käräjille sekä siitä että kiristyksestä, jossa hän uhkasi todistaa kuolemantuomiojutuissa puolustuksen puolella, ellei hänen yritykselleen tarjota sopimuksia teloitusvälineiden toimittamisesta. Leuchterilla on tutkinto historiasta, vaikka hän esiintyi tekniikan tutkinnon omaavana. Hänellä ei ole pätevyyttä kaasukammioiden arviointiin, vaan hänen yhteytensä alaan on pyörittää teloitusvälineitä myyvää yritystä. Sen vuoksi Leuchterin raporteissa on niin amatöörimäisiä virheitä. Oikeus kielsi häntä kutsumasta itseään insinööriksi. 

Rudolf ei joutunut vankilaan tieteellisten löytöjen vaan niiden vääristelyllä tehdyn vihanlietsonnan vuoksi. [Kirj.huom: En kannata holokaustinkiistämisen pitämistä rikoksena.] Suuria pitoisuuksia löytyy tietysti sieltä, missä niitä on käytetty. Vetysyanidi tappaa ihmisen n. 300 ppm pitoisuudella varttitunnissa. Hyönteisten tappaminen taas vaatii n. 50-kertaisen pitoisuuden sekä vuorokauden mittaisen altistuksen, koska niiden elimistö ei ole läheskään yhtä herkkä myrkylle. 

Koska Leuchter ei oikeasti ole asiantuntija, hän vain oletti, että isomman elikon tappaminen vaatisi enemmän myrkkyä ymmärtämättä eroa tasalämpöisten eläinten ja hyönteisten hermoston välillä. Toisin kuin artikkeli väittää, jäämiä löytyi myös murhakammioista pienempinä pitoisuuksina. Kaikista näytteistä syanidijäämiä ei löytynyt, koska kaikki osat eivät ole sille altistuneet. Osa rakenteista uusittiin jälleenrakentamisessa, kuten katot. Leuchter ei mittaustensa aikaan voinut tietää, mikä näyte on alkuperäisestä osasta, mikä ei.

Koska holokaustin kiistäminen on hyvin olennainen osa Magneetin ideologiaa, nappaan tässä mukaan myös Magneetin kolme vaatimusta historian hyväksyville ja vastaan niihin.

Magneetin ideologian mukaan holokausti on juutalaiseliitin keksintöä, jota käytetään poliittisena välineenä ja rahan saamiseen. Voin samalla vastata tiettyihin Magneetin väitteisiin, kuten siihen, että ei ole mitään asiakirjoja, jotka todistaisivat holokaustin korkean tason toteutuksesta.


1. Yksi luotettavimmista aikalaiskuvauksista on Göbbelsin päiväkirja, joka sisältää yli 7000 sivua. Merkinnöistä vain muutamat sisälsivät viitteitä holokaustiin, suurin osa kuvasi miehen yksityiselämää ja työelämää. Päiväkirjan sisältö on yhtenevä Göbbelsin elämästä ja liikkeistä varmuudella tiedettyjen asioiden kanssa.


14. 2. 1942: Führer on jälleen kerran ilmaissut hänen vakaumuksensa juutalaisten armottomaan puhdistukseen Euroopasta. Siihen ei tule suhtautua aralla sentimentalismilla. Juutalaiset ovat ansainneet niskaansa tulleen katastrofin. Heidän tuhonsa tulee kulkemaan käsi kädessä vihollistemme tuhon kanssa. Meidän on vauhditettava prosessia viileällä armottomuudella.

27. 3. 1942: Menetelmä on melko barbaarinen, enkä kuvaile sitä tässä tarkemmin. Juutalaisista ei tule jäämään paljoa. Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että noin 60% heistä likvidoidaan ja 40% voidaan käyttää pakkotyössä.

Göring todisti vainosta ja korkeimman tason määräyksistä siihen oikeudessa, samoin Eichmann. Himmler puhui asiasta suoraan puheessa, joka edelleen on olemassa sekä nauhana että käsikirjoituksena. Hitlerille taas toimitettiin tällaisia tiedoksiantoja einsatzin murhaamien juutalaisten määristä.


2. Tässä on alkuperäinen, räjäyttämättä säilynyt kaasukammio Majdanekin leiriltä.

Ja tässä on Auschwitzin Krema II -kaasukammion pohjapiirros.
Kaasukammion turvallinen käyttö ei ole kovinkaan vaikeaa. Tarkoitusta varten tehdyissä kammioissa oli tuuletusjärjestelmät, joilla tilat saatiin tuuletettua n. 20 minuutissa. Alkeellisemmissa tiloissa ovien avaajat ja kammion tyhjentäjät käyttivät kaasunaamareita ja suojavarusteita. Muita vankeja käytettiin tähän tehtävään, joten mahdolliset terveyshaitat eivät olleet hidaste. 

On ristiriitaista leikkiä, että kaasu tekisi työskentelyn mahdottomaksi, koska holokaustinkiistäjät pääsääntöisesti tunnustavat sen, että kaasua käytettiin tuholaistorjuntaan. Siihen ainetta tarvitaan paljon suurempia pitoisuuksia, joten lienee ilmeistä, että mikäli tuholaistorjuntakammioita voidaan turvallisesti pyörittää, voidaan silloin vähäisempiä myrkkymääriä sisältäviä ihmisten kaasutustilojakin käyttää.

3. Historioitsijoiden arvioiksi on vakiintunut luku 5,7 miljoonaa. Kyseistä kokoluokkaa tukevat sekä natsien asiakirjat, väestötiedot sekä natsien omat arviot (e.m. Göbbelsin päiväkirjamaininta: 60% Euroopan juutalaisista oli 6,6 miljoonaa). Natsien vaikutuspiirissä olevien maiden juutalaisväestön kutistuminen sopii arvioon, kun luvuissa huomioidaan maastamuuton vaikutukset. Samoin lukua tukevat myös satojen sodan jälkeen todistajanlausunnon antaneiden natsien kertomukset.

 Holokaustinkiistäjien olisi syytä pohtia, miksi vain holokaustinkiistäjät väittävät muuta. Jos joku tutkija päätyisi vaikkapa kahteen tai kahdeksaan miljoonaan, ei se kuitenkaan vaikuttaisi itse tapahtumaan, vain sen mittakaavaan, joten tuollaisesta ei ole syytä valehdella. Kaikki perustellut tutkimustyöt tuottavat lukuja neljän ja seitsemän miljoonan väliltä. 

Kuitenkin Magneetti yrittää kumota kuutta miljoonaa argumentoimalla henkilökohtaisesta uskomattomuudesta käsin: eihän se nyt voi olla!
Tietenkään millään ennustuksilla ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Tätä kutsutaan rikkaruohoargumentoinniksi. Hyvän teorian omaava luo argumenteillaan tien, jossa jokainen todiste on uusi laatta. Epätieteellisiä uskomuksia taas perustellaan kasvattamalla rikkaruohoja jonkun muun teorian laattojen väliin, kuten esim. kreationistit tekevät yrittämällä nokkia evoluutioteoriaa vain siksi, että he eivät omaa teoriaansa voi todistaa.

 Jos argumentti on, että holokausti oli huijaus, tulee todistaa nimenomaan se. Jos taas kumottavana on nimenomainen luku 6 miljoonaa, tulee kumota se kumoamalla sitä puoltavat todisteet, ei sattumanvaraista ennustusta, jota jotkut uskonoppineet ovat jälkikäteen yrittäneet sovittaa uskontoonsa. Ennustuksen olemassaololla ei ole mitään vaikutusta todisteisiin, jotka puoltavat uhrilukua.

Teoria huijaamalla toteen tehdystä profetiasta on alkujaankin naurettava: profetian mukaan 6 miljoonaa pitäisi uhrata Jumalalle, ja profetiaan uskovat ovat siis vakaasti uskovaisia. Miksi ihmeessä he yrittäisivät huijata ihmisiä, kun tietävät, että kaikkitietävä Jumala ei kuitenkaan vedätykseen menisi? Siis "ennustus" ei toteudu, ellei Jumala koe saaneensa sitä 6 miljoonaa uhria (mikäli yhtä kirjoitusvirhettä nyt niin valitsee tulkita), joten ei ihmisten vakuuttaminen asiasta riitä. Harras uskovainen ei edes uskaltaisi moista huijausta yrittää, koska pelkäisi Jumalan siitä suuttuvan.

Ylläolevalla ei ole mitään tekemistä matematiikan kanssa. Kuolleisuutta ei yksinkertaisesti lasketa noin, vaan siihen tarvitaan tietyt perustiedot, joita tässä ei tarjota: ihmisryhmän koon lisäksi ikäjakauma, eliniänodotteen keskihajonta sekä eliniänodotteen kehitys. Eliniänodote ei myöskään toimi niin, että se olisi jonain tiettynä vuonna ihmisille määrätty, vaan se muuttuu ajan mittaan. Keskimääräinen eliniänodote ei lisäksi ole mikään kuolemantuomio vaan keskiarvo. Se ei todellakaan tarkoita, että jokainen ihminen kupsahtaisi keskimääräisen eliniänodotteen saavutettuaan. 

Koska lasku menee alusta loppuun väärin, päätyvät siihen pohjautuvat päätelmätkin menemään väärin. Tällaisen täytyy olla tahallista epärehellisyyttä, koska tuskin Magneetissa nyt luullaan, että kaikki toisen maailmansodan nähneet eurooppalaiset ovat kuolleet vuoteen 2010 mennessä, kuten heidän laskutapansa antaisi ymmärtää.
Tähän ei yksinkertaisesti voi uskoa hetkeäkään, koska kukaan ei ole väittänyt Mauthausenin sisältäneen kaasukammioita. Se ei ollut juutalaisten tuhoamisleiri vaan työleiri, jossa ihmisiä tapettiin raskaalla työllä ja aliravitsemuksella. Joten jos de Boüard on tuollaiseen uskonut, hän on tehnyt sen ilman mitään syytä, ja hänen kollegansa tuskin tämän aihepiirin ammattilaisia ovat olleet myöskään. Tässä siis puhkotaan itse luotuja kuplia: kumotaan väitteitä, joita kukaan ei ole esittänyt.

Historian uudelleenkirjoittajille tyypillisesti Magneetti ei tulkitse edes valitsemiaan lähteitä suoraviivaisesti vaan ottaa totena itselleen mieluisat väitteet ja jättää huomiotta epämieluisat. Magneetti yrittää hankkia uskottavuutta siteeraamalla valikoivasti ja suppeasti esim. Aleksandr Solzhenitsyniä mutta puhuu ristiin hänen kanssaan silloin, kun Solzhenitsynin näkemykset eivät kelpaakaan. 

Solzhenitsyn ei uskonut Magneetin esittämiin ajatuksiin yhdestä syyllisestä, juutalaisista, minkä tahansa maailman ongelman takana, ja itse asiassa tuomitsi laitaoikeiston mieltymykset juutalais-vapaamuurarisalaliittoteorioihin toistaiseksi suomentamattomassa kirjassaan Venäjän romahdus v. 1998. Kuitenkin Solzhenitsynillä ratsastava Magneetti uskoo toisin, ja käyttää Solzhenitsynin teksteistä irrotettuja otteita hänen halveksimiensa salaliittoteorioiden kylvämiseen. 

Eroja on muuallakin, kuten siinä, että Magneetti uskoo Holodomorin olleen tarkoituksellinen kansanmurha, mitä Solzhenitsyn sanoo tietämättömyydeksi Neuvostoliiton historiasta. Magneetin ideologia juontaa kansallissosialismiin, ja Solzhenitsyn harvinaisen selväsanaisesti sanoi uskovansa kaikkien sosialismin muotojen vievän ihmishengen tuhoon ja ihmiskunnan kuolemaan.

Myös todisteiden vaatimustaso Magneetilla vaihtelee: Einstein ei ole auktoriteetti, koska hän on juutalainen, joten vähänkin puutteelliset lähdeviittaukset hänen työssään ovat heti viitteitä vilpistä. Solzhenitsyn ei julkaissut lähteitä laisinkaan, mutta häntä uskotaan kyselemättä silloin, kun sanomiset miellyttävät. 


Yllä on esimerkki yhdestä ärsyttävimmän sortin vääristelystä. Punainen Risti on toistuvasti kumonnut tällaiset teoriat, mutta silti heidän nimeään käytetään uskottavuuden hankkimiseen salaliittoteorioille. Heti alussa on selkeä vale: Punaisen Ristin raportissa vuodelta 1948 nimenomaan sanottiin, että juutalaisten joukkotuho oli saksalaista politiikkaa. Mitään täydellistä vaikenemista ei siis ole kuin holokaustinkiistäjien fantasioissa.

 Samoin Magneetti vääristelee vanhojen dokumenttien sisältöä esittämällä, että PR olisi muka käyttänyt lukuja lopullisina lukuina holokaustin koko uhrimäärästä. Tosiasiassa dokumentissa näkyvät luvut eivät ole koko uhriluku, eikä PR ole koskaan väittänyt niiden olevan. Kyseiset numerot ilmaisevat sen, kuinka monesta kadonneesta sodan aikaan perustettu jäljityspalvelu on voinut tehdä kuolintodistuksen perheenjäsenien pyynnöstä. Eli luku edustaa pientä otantaa: heitä, joista perhe on katoamisilmoituksen tälle järjestölle tehnyt ja joiden kohtalo on tarvittavalla tarkkuudella vahvistettu.

Lopussa mainittu arvio suihkutiloista ei edes liity holokaustiin Euroopassa vaan on aivan eri osasta raporttia, jossa kuvaillaan liittoutuneiden ylläpitämien sotavankileirien oloja Egyptissä. Punainen Risti on todennut, ettei heillä olisi edes ollut keinoja lähteä arvioimaan holokaustin uhrilukua, koska he pääsivät vain sotavankileireille sodan aikana, ja keskitysleireille vasta sodan lopulla. Punaisen Ristin edustaja todisti järjestön puolesta Magneetin siteeraaman "Did 6 million really die?" -lehtisen kirjoittajaa vastaan, kumoten tämän väitteet PR:n tiedoista ja raporttien sisällöstä. 

Magneetti menee jo ristiin omien kertomustensa kanssa. Joissain artikkeleissa sitä seikkaa, että kaasukammiot jälleenrakennettiin natsien räjäytysten jäljiltä, käytetään väitteissä holokaustin historiallisuutta vastaan. Nyt se sama asia on unohdettu. Auschwitzin krematoriot räjäytettiin, jolloin katot romahtivat. Se, mitä nyt nähdään, on rakennettu jälkikäteen alkuperäisille perustuksille, mutta katot ovat uudet.

 Itse alkuperäisen katon kappaleista on löydetty kolme neljästä aukosta, joita käytettiin myrkkyrakeiden jakeluun. Viimeisen kohdalla katto oli niin murskana, ettei aukkoa enää voinut erottaa. Tässä artikkelissa Magneetin väite taas on, että aukot ovat katossa, mutta ne ovat väärennöksiä. Heidän tarinansa muuttuu sen mukaan, mitä milloinkin tarvitaan selitettäväksi. Totuus on ilmeisesti liian monimutkainen: Alkuperäisiä kattorakenteita ei pidä tutkia jälleenrakennuksen kautta, koska siinä voi olla virheitä, vaan rakennuspiirrosten ja jäljelle jääneiden alkuperäisrakenteiden kautta.

Näitä voisi läpikäydä loputtomiin, koska Magneetin sivuilta eivät juutalaisjutut nopeasti lopu kesken, mutta minun aikani ja kiinnostukseni on rajallista. Lopetetaan muutamaan kuvankaappaukseen, jotka ovat yksinomaan huvittavia.


Magneetti kokeilee vastuuvapautusta korostamalla, että eivät he puhu juutalaisista kokonaisuudessaan, vain siionisteista. Jotenkin kuitenkin herää sellainen tunne, että juutalaisia tässä jahdataan, kun artikkeli, jonka otsikko on "Suomea johtaa mafia" ja jossa juutalaisia ei tekstissä uskalleta mainita kertaakaan, sisältää avainsanan: JUUTALAISET. 

Näin loppuhuomautukseksi sanoisin, että minulla ei rehellisesti sanoen ollut juuri kiinnostusta tähän ryhtyä. On suurempiakin ongelmia ja tärkeämpiä aiheita kuin marginaalijuttujen kumoaminen, mutta Magneetti ei malttanut antaa asian olla, koska herkkänahkaiset kirjoittajat triggeröityivät siitä, että heitä täysin totuudenmukaisesti kutsuttiin juutalaisvastaisiksi. Tuskin he itsekään julkaisuaan juutalaisneutraalina tai juutalaismyönteisenä pitävät.

Tekopyhästi "yhtenäisyyttä" maahanmuuttokriittisiltä vaatinut Magneetti syyttää milloin Halla-ahoa tai Kurua, milloin FDL:ä, siionismista pyrkien kylvämään eripuraa maahanmuuttokriittisten keskuuteen, aivan kuin sitä valmiiksi ei tarpeeksi olisi. Julkaisutahdista päätellen heillä on aikaa kirjoitella, ja sen ajan voisi käyttää paljon rakentavamminkin kuin valmiiksi hävittyjen taistelujen käymiseen historiasta.

 Jos revisionistit olisivat jotain todisteita löytämässä ja historiankirjoitusta muuttamassa, se olisi tapahtunut jo. Jos on aikaa ja kiinnostusta kirjoitteluun, miksi haaskata sitä ristiretkeen, joka ei koskaan tule saavuttamaan mitään? Meillä on paljon akuuttia huomiota vaativia asioita, Zyclon B:n tappavat annokset hyönteisille tai Einsteinin lähdeviitteet eivät kuulu niihin.

24 kommenttia:

 1. Kiitos vaivannäöstäsi. Ainakin minun näkövinkkelistä isoon ääneen juutalaissiionistisalaliitoista höpöttävät pilaavat hyvänkin projektin, kuten vaikkapa maahanmuuton maltillistamisen.

  Salaliittoteoriat tosin eivät kovinkaan helposti kumoudu vastatodisteilla, mutta silti hyvä, että niitä esitetään.

  Juutalaisia rikollisia on tietenkin ollut kautta historian, mutta onpahan vastapainoksi paljon juutalaiset nobelistejakin. Sehän vaatii jo juutalaisvastaista ennakkoasennetta, että unohtaa jälkimmäiset ja korostaa edellisiä. En ole nähnyt salaliittoteoriaa nobel-komiteasta, mutta ehkä sekin vielä tulee ...

  VastaaPoista
 2. Kiitos minunkin puolestani. Nopeasti kommentoin sen verran että Mauthausenilla kyllä on kaasukammio. Varsin pieni eikä suunniteltu edes satojen ihmisten päivittäiseen surmaamiseen, sen takanakin oli vain muutama polttouuni.

  Mauthausenin leiri on keskitysleiri eli sieltä käsin johdettiin keskitetysti työleirejä. Varsinaiset tuhoamisleirit ovat ne tunnetummat kuten Aushwitz ja Treblinka.

  Mielenkiintoinen todiste joukkotuhosta perustuu Saksan rautateiden kirjanpitoon. Koska tuhoaminen oli teollista, kaikki kuljetettavat rahdit tilastoitiin. Niiden perusteella rautatie sai rahtimaksut, joten tilastointi on varsin luotettavaa. Siellä mainitaan pääluku lähtöasemalla ja pääteasemalla. Toki iso osa murhattiin muualla, mutta toiminnan runko paljastuu sitä kautta.

  Lopuksi, antisemitismi on osa sosialistien maailmankuvaa, joka nojaa kolmen koon vastustamiseen: kristinuskon, kapitalismin ja konsumerismin. Antisemitismi kytkeytyy mukaan sosialismissa yleisellä tasolla tuota kautta ja kansallismielisessä sosialismissa Blood and Soil -näkemyksen kautta. Nykyinen Vihreä panteistinen ideologia on suoraa jatkoa puolestaan sille.

  Kaikkinensa hyvä kirjoitus sinulta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ne oli vaatteiden desifioimiseen tarkoitettuja kammioita, amerikkalaisethan pakottivat leirien lähistöllä asuneet saksalaiset tutustumaan kaasukammioihin, esittelivät kutistettuja päitä, saippuapaloja, lampunvarjostimia yms "natsien hirmutekoja", kunnes jopa juutalaiset historiantutkijat myönsivät että ei ne jutut pidä paikkaansa. Ja kun sodan jälkeen tuli kätevästi välirikko idän ja lännen välille, oli kätevää väittää että kaikki murhaleirit onkin siellä rautaesiripun toisella puolella. Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor ja Treblinka. Joista vain Auschwitz ja Majdanek ovat säilyneet, loput on kätevästi jyrätty maan tasalle. Rautateiden kirjanpito ei todista yhtään mitään mistään kaasutuksista, vaan todistaa että juutalaiset evakuoitiin tai pakkosiirrettiin ihan elävinä paikasta A paikkaan B. Heydrichin suunnitelma oli, että jäämeren rannalle, ja itse Hitler kommentoi, että samantekevää lähetäänkö ne Madagaskarille vai Siperiaan, kunhan vain päästään niistä eroon.

   Poista
 3. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 4. T.J.:"Punainen Risti on toistuvasti kumonnut tällaiset teoriat, mutta silti heidän nimeään käytetään uskottavuuden hankkimiseen salaliittoteorioille"

  Syynä lienee se, että Punainen Risti on todellisuudessa ollut samassa veneessä Magneettimedian kanssa. Se on näytellyt Lähi-Idän konfliktissa suurempaa osaa, kuin mitä yleensä ymmärretäänkään. Alusta lähtien.

  Hyvä, että joku jaksaa veivata ja taistella näitä tuulella käyviä myllyjä vastaan. Kiitos siitä.

  VastaaPoista
 5. Eichmann todisti pitkän kidutuksen jälkeen kuten myös Höss ja moni muu. Myös matemaattisesti 6miljoonan juutalaisen murhaaminen on mahdotonta aika ei riittäny kaasuttamaan ja polttamaan. Sekä ns ''silminnäkijä'' havainnot ovat ristiriitaisia toistensa kanssa. Myöskään mitään joukkohautoja ei ole löydetty.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos Eichmannin kertomus oli kidutuksen tuotosta, miksei hän tunnustanut syyllisyyttä? Sitähän ensisijaisesti varmasti kidutuksella tavoiteltaisiin. Kuitenkin Eichmann kertoi hyvin avoimesti työstään Saksassa, mutta piti viimeiseen asti kiinni siitä, että hän vain noudatti käskyjä, eikä hänellä ollut mitään ratkaisevaa roolia. Uskotko, että Himmleriä kidutettiin pitämään puheensa SS-miehille ja Göbbelsiä kirjoittamaan päiväkirjansa? Entä ne sadat muut upseerit ja sotilaat, jotka todistivat, vaikka heidän oma päänsä ei ollut pölkyllä? Tuollainen on oljenkorsiin takertumista: sillä ei ole mitään vaikutusta suuren kuvan kannalta. On aika tyypillistä, että salaliittoteorioihin uskovat yrittävät vängällä etsiä pieniäkin hitusia itselleen mieluisaa tietoa ja jättävät huomiotta massiiviset määrät toiseen suuntaan todistavaa tietoa.
   Joukkohautoja on löydetty esim.Treblinkasta, Bergen-Belsenistä ja Sobiborista. Hautojen löytö on vaikeaa, koska eihän niitä mitenkään merkattu, eikä puhumiseen halukkaita todistajiakaan juuri jäänyt. Esim. Ukrainasta löytyi öljyputkelle kaivauksia tehdessä juutalaisten joukkohauta sota-ajalta. Asiaa voi hyvin verrata Stalinin vainoihin Neuvostoliitossa: tappaminen oli tehokasta, peiteltyä ja hajautettua, joten vain murto-osan uhreista voi koskaan löytää. Se ei kuitenkaan muuta heidän kohtaloaan miksikään. Samoin kuin gulagiin joutunut ja sille tielle jäänyt voidaan olettaa kuolleeksi, voidaan olettaa kuolleeksi myös keskitys- tai tuhoamisleiriin joutunut henkilö, jota ei minnekään muualle enää ilmaannu.

   Poista
  2. Juuri noihan te holocaustisatuun uskovat teette, etsitte pieniä hitusia ja jätätte kokonaan huomioimatta sen valtavan todistusmäärän joka kumoaa holokaustin. Tarvittaessa jopa väärennätte asiakirjoja, käännätte väärin, jne, ja jopa valehtelette että kukaan natsi ei kiistänyt holokaustia. Suuri kuva on nimenomaan holokaustia vastaan. Natseilla ei ollut mitään vaikeuksia löytää Katynin ja Vinnitsan joukkohautoja, kaivaa ruumiit ylös, dokumentoida kaikki. Kutsuivat jopa kansainvälisen tutkimuskomitean todistamaan jotta saataisiin estettyä väitteet, että natsien väärentämä tapaus. Himmlerin puheet http://en.metapedia.org/wiki/Posen_Speeches
   ja faktaa Treblinkan arkeologiasta https://www.youtube.com/watch?v=6D2HhLHed7U ja kirjat http://holocausthandbooks.com/
   Ja tietääkseni erään prof. Zimmermanin säälittävää yritystä kukaan ei ole yrittänytkään kumota Mattognon laskelmaa, jonka mukaan A:n uunien max kapasiteetti noin 162 000 ruumista.
   Lue enemmän, luulet vähemmän!

   Poista
 6. En ihan vakuuttunut tällä puheella holokaustista, mutta hyvää tekstiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitokset kirjoittajalle vaivannäöstä!

   Historiallinen revisionismi sinänsä ei ole pahinta vaan se, että nykyisestä länsimaiden monikulttuuristamisesta syytetään juutalaisia. Tällaiseen todisteluun ei enää käytetä Henry Fordin vanhoja kirjoituksia vaan modernimpaa tavaraa (joka tosin on suurelta osin kierrätettyä). Tällaista löytyy Yhdysvaltojen ns. "vaihtoehtoiselta oikeistolta", jonka näkyvin hahmo on entinen Ku Klux Klanin suurlohikäärme David Duke. Taustatukea Dukelle ja samalla näennäistä tieteellistä uskottavuutta tarjoaa evoluutiopsykologian professori Kevin MacDonald.

   Poista
 7. Kiitos blogista. Suurin osa täyttä asiaa. En ymmärrä( en halua ymmärtää) pointtiasi Magneettimedian ryöpytyksessä, kyseessä on kumminkin marginaalinen julkaisu. Järkevä ihminen muodostaa maailmankuvansa seuraamalla eri medioita ja omien kokemustensa ja pohdintojensa pohjalta.
  Joitain päätelmiä Magneettimedian uutisoinnissa:
  Kemikaalivanat, en tiedä pohjoisesta, mutta Täällä etelässä ei tarvitse kuin nostaa katse taivaalle niin salaliittoteoriat konkretisoituu.
  Eliitti,raha ja valta ovat kautta historian kulkeneet käsi kädessä, miksi oma aikamme muodostaisi poikkeuksen. Se että maailman varakkaimmat tahot tunnustavat samaa uskontoa ei lienee kenellekään epäselvää.
  Vaihtoehtoinen lääketiede, yhtälailla niin vaihtoehtoinen- kuin perinteinenkinlääketiede parantaa ja sairastuttaa ihmisiä, jos ihminen löytää jostain apua vaivoihinsa lienee sama onko kyseessä poppamies vai tohtori.
  3-valtakunta, niin kauan kuin Hitlerin Saksaa ja kansallis-sosialismia ei voida kiihkottomasti ja puolueettomasti käsitellä valtamediassa, jokainen ihminen joutuu luomaan käsityksen kyseisestä ajasta niiden lähteiden perusteella mitä on käytettävissä.
  Maailman tulevaisuus lepää jokaisen pienen ihmisen harteilla, henkinen herääminen ja sitä seuraavat pienet teot arjessa ovat ainoa asia joka voi muuttaa maailmaa pysyvästi.
  Suuren johtajan/lippujen perässä marssiminen on tarjonnut ihmisille historian saatossa lähinnä samaa paskaa eri paketissa.
  Onnea valitsemallasi tiellä.
  Ps.aion edelleenkin poimia rusinat pullasta blogiasi lukien.

  VastaaPoista
 8. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 9. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 10. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 11. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 12. Tiina Wiikille miljoona pistettä. Hieno kirjoitus, mutta turhaa on todistelu magneettimedian porukoille (ovat tieteeseen syvällisemmin perehtyneitä), heiltä tulee vain lisää lokaa niskaan.

  VastaaPoista
 13. Vaihtoehtoväen toivoton taistelu.

  Magneettimedia=natsit.
  Tuonen Joutsen=sionisti.
  Ilja=Putinin sylikoira.
  Hommaforum=Halla-ahon nuoliat. Vain Esimerkkejä mainitakseni. Juoksuhautoja ei ole edes kaivettu ja rintamalinjatkin ovat epäselvät, silti ihmiset tuhlaavat voimavarojaan toisten virheiden kaiveluun ja syyllistämiseen. Jos nykyinen maailmanmeno ei miellytä, hyökkääminen toisten samoin ajattelijoiden kimppuun ei varmasti vie kenenkään asiaa eteenpäin. Solvatessanne toisianne ja hajoittaessanne muutosta toivovien rivit, tampiot äänestävät jälleen kerran sdp:n,kepun tai vastaavat valtaan ja mikään ei muutu. Olavi Mäenpäältä sulatan katkeruuden onhan mies taistellut tuulimyllyjä vastaan jo ennen uusimpien kirjoittajien syntymää, muilta odottaisi pidättäytymistä ajamassaan asiassa ja jättämään turhat mölyämiset takkulaisten ym. huoleksi. Kaikki vaihtoehto mediat ja bloggarit lähestyvät aiheiltaan erilaisista lähtökohdista painottaen eri asioita yhteistä kaikille on tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen. Antakaa lukijoille mahdollisuus tehdä omat johtopäätökset lukemansa perusteella. Sokeasti johonkin blogistiin/vaihtoehtomediaan uskova ei poikkea millään tavalla yle-uskovaisesta. Lukekaa laajasti kaikkia medioita,haastakaa luutuneet käsityksenne ja muodostakaa OMA mielipiteenne. Ottakaa vastuu omasta elämästänne ja Viekää tärkeiksi katsomianne asioita eteenpäin.

  VastaaPoista
 14. Nyt kyllä ruotsinatsit niin pahoittavat mielensä. Heidän pienissä mielissään kirjoituksesi on taas vain todiste siitä, että olet juut... eiku sionisti :P

  VastaaPoista
 15. Oy Gevalt!
  https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ
  https://holocaustdeprogrammingcourse.com/
  https://www.youtube.com/watch?v=xQrL49JKCXo
  https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE

  Inhottavaa antisemitismiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täytyy muistuttaa että sananvapauden nimissä heidänkin kuvitelmansa saa julkaista. Onneksi niihin uskominen ei ole pakollista, ainakaan toistaiseksi.

   Poista
 16. Viime kesänä näin Auschwitsissa: juutalaisten hiusläjät, tavaraläjät jne. jotka esitellään turisteille, ovat lavastuksia: alla on puusta tehty koroke, jolla läjä saadaan ison näköiseksi; varsinaista tavaraa on vaaksan kerros. Kaasukammioina varsinaisessa Birkenaussa esitellään pelkkiä monttuja maassa. Lisäksi väitetään, että yhtä tiiliseinää vasten on teloitettu tuhansia, mikä on tietysti puppua: tiiliseinä ei kestä kivääritulitusta. Koko paikasta jäi valhepropagandan vaikutelma tarkkasilmäiselle, enää en usko holokaustiin.

  VastaaPoista
 17. Ai mitä idiotismia

  http://trutube.tv/video/23849/The-Treblinka-Archaeology-Hoax
  http://trutube.tv/video/29180/The-Majdanek-Gas-Chamber-Myth
  http://trutube.tv/video/21170/The-Jewish-Gas-Chamber-Hoax-A-New-Film-By-Holocaust-Debunker-Eric-Hunt
  http://trutube.tv/video/2353/The-Last-Days-of-The-Big-Lie
  http://trutube.tv/video/1761/Six-MIllion-My-Ass
  http://semiticcontroversies.blogspot.ca/2012/07/origin-of-6-million-jews-figure.html
  http://www.holocausthandbooks.com/ (Books)
  http://www.vho.org/ (Books)
  http://www.codoh.com/ (Forum Search)
  http://www.ihr.org/main/search.shtml
  http://www.adelaideinstitute.org/
  http://whatreallyhappened.info/
  http://www.nazigassings.com/
  http://zundelsite.org/
  http://www.cwporter.com/partone.htm
  http://www.jewwatch.com/jew-holocaust-lies-hoax-frauds-blackflagops-hoaxarchive.html
  http://holocaustrevisionism.com/ (PDF Document)
  http://gaschamberhoax.com
  http://germarrudolf.com/2012/05/air-photo-evidence/
  http://trutube.tv/video/2345/ONE-THIRD-of-the-HOLOCAUST-full-video
  http://trutube.tv/video/3110/Ernst-Zundel-Setting-the-Record-Straight
  http://trutube.tv/video/2922/Ernst-Zundel-The-Great-Holocaust-Trial
  http://trutube.tv/video/5268/Ernst-Zundel-Off-Your-Knees-Germany-1983-2003-ENG
  https://archive.org/details/TheRudolfReport
  https://archive.org/details/LecturesOnTheHolocaust_662
  https://archive.org/details/GermarRudolfed.DissectingTheHolocaust
  Nuremberg Show Trials
  http://en.metapedia.org/wiki/Nuremberg_show_trials
  The Nuremberg Trials and the Holocaust
  http://www.patriot.dk/nurnberg1.html
  http://www.patriot.dk/nurnberg2.html
  Nuremberg Trial Proceedings Volume 1
  Article 19
  http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp#art19
  >The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. It shall adopt and apply to the greatest possible extent expeditious and nontechnical procedure, and shall admit any evidence which it deems to be of probative value.
  Nuremberg Trial Proceedings Volume 1
  Article 21
  http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp#art21
  >The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also take judicial notice of official governmental documents and reports of the United Nations, including the acts and documents of the committees set up in the various allied countries for the investigation of war crimes, and of records and findings of military or other Tribunals of any of the United Nations.
  Not Guilty at Nuremberg - Carlos W. Porter
  http://www.vho.org/aaargh/fran/livres3/CPeng.pdf
  Nuremberg: The Last Battle - David Irving
  http://vho.org/aaargh/fran/livres4/DInur.pdf
  Jew Run Nuremberg Show Trial
  https://trutube.tv/video/27673/Jew-Run-Nuremberg-Show-Trial-Nazis-made-human-skin-hand-bags-and-slippers


  http://www.rense.com/general75/38.htm
  http://www.kilkennyjournal.ie/index.php/politics/item/1484-international-red-cross-report-confirms-the-myth-of-the-six-million
  http://balder.org/judea/Six-Million-140-Occurrences-Of-The-Word-Holocaust-And-The-Number-6,000,000-Before-The-Nuremberg-Trials-Began.php
  http://www.fpp.co.uk/Auschwitz/BabiYar/Nikiforuk.html
  https://holohoax.wordpress.com/2013/07/15/holocaust-or-holohoax-03-richard-e-harwood-did-six-million-really-die/
  https://tarbaby.wordpress.com/2007/09/21/concentration-camps-of-the-nazis/
  https://holohoax.wordpress.com/2013/10/26/holocaust-or-holohoax-05-20-amazing-facts/
  http://codoh.com/library/document/384/
  http://codoh.com/library/document/2633/
  http://codoh.com/library/document/3796/
  http://holocaustdeprogrammingcourse.com/2015/01/27/simple-reasons-for-rejecting-the-holocaust-hoax/
  http://holocaustdeprogrammingcourse.com/
  https://yukonjack2013.files.wordpress.com/2014/09/6-million-magic-number.jpeg

  VastaaPoista
 18. Himmler kiisti holokaustin "In order to put a stop to the epidemics, we were forced to burn the bodies of incalculable numbers of people who had been destroyed by disease. We were therefore forced to build crematoria, and on this account they are knotting a noose for us." ja Himmlerin Posenissa mukamas pitämät puheet analysoitu täällä
  http://en.metapedia.org/wiki/Posen_Speeches

  VastaaPoista